Regulamin

Każdy Klient serwisu chocorepublica.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Realizacja sprzedaży przez stronę chocorepublica.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w serwisie chocorepublica.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z niniejszego Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tych zasad.

 

I. Postanowienie ogólne

 1. Właścicielem serwisu chocorepublica.pl jest firma Słodkie Upominki Ryszard Garmada zarejestrowana w CEIDG z siedzibą przy ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa, REGON: 016013970, NIP: 5211567686, email: kontakt@chocorepublica.pl, tel. 22 6479030.
 2. Sklep chocorepublica.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową sklepu za pośrednictwem standardowego łącza internetowego oraz dowolnej przeglądarki internetowej.
 3. Firma Słodkie Upominki prowadzi sprzedaż produktów spożywczych  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz umożliwia zakup na terenie innych krajów.
 4. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta chocorepublica.pl jest możliwy za pośrednictwem poczty email: kontakt@chocorepublica.pl w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub telefonicznie pod numerem 22 647 90 30.
 5. Wszystkie prezentowane na stronie ceny towarów i dostaw są kwotami brutto, wyrażonymi w PLN. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są dostępne w zakładce Warunki Dostawy.
 6. Oferta produktowa prezentowana na stornie chocorepublica.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Klient korzystający z usług chocorepublica.pl nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Chocorepublica.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 8. Każdy Klient serwisu chocorepublica.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Realizacja sprzedaży przez stronę chocorepublica.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

 

II. Złożenie zamówienia

 1. Z oferty chocorepublica.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną (określoną wg przepisów prawa cywilnego) zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 2. Do korzystania z usług serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej, które musi być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie.
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia w serwisie chocorepublica.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z niniejszego Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tych zasad.
 4. Składać zamówienie można przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony chocorepublica.pl
 5. W przypadku problemów z rejestracją, złożeniem zamówienia lub z prawidłowym wyświetlaniem treści na monitorze Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu chocorepublica drogą mailową (kontakt@schocorepublica.pl) lub  telefoniczną (22 647 90 13) w celu przedstawienia problemu.
 6. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy sklepu.
 7. Podczas składania zamówienia, klient ma prawo wykorzystać otrzymane kupony rabatowe, które nie łączą się z innymi promocjami w sklepie, chyba że postanowienia danej promocji mówią inaczej
 8. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu produktu, ewentualnej personalizacji i kliknięciu przez Klienta przycisku „Dodaj do koszyka”
 9. Kolejne podstrony są stornami podsumowującymi zamówienie, gdzie klient wybiera dodatki do zamówienia, określa opcję dostawy i uzupełnia swoje dane adresowe lub dokonuje logowania.
 10. Przed kolejnym krokiem klient jest proszony o dokładne zapoznanie się z podsumowaniem zamówienia i sprawdzenie poprawności podanych danych oraz zaakceptowanie regulaminu.
 11. Akceptacja całego zamówienia następuje za pomocą przycisku „Złóż zamówienie”.
 12. Każde zamówienie jest związane z obowiązkiem zapłaty.
 13. Nie realizujemy zamówień za pobraniem, obowiązuje przedpłata, czyli płatność z góry.
 14. Klient powinien w okresie 14 dni od daty złożenia zamówienia dokonać za nie płatności.
 15. W celu weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, klient otrzymuje wiadomość email z podsumowaniem i wszystkimi niezbędnymi informacjami, tzw. Potwierdzenie zamówienia.
 16. Chocorepublica.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane błędnym adresem, blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

 

III. Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez kupującego.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 3. Standardowy czas komplementacji i realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin (licząc wyłącznie dni robocze) od momentu otrzymania płatności od Klienta. Chocorepublica.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne i wolne od pracy. Dodatkowo zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu o czym z wyprzedzeniem poinformuje swoich klientów.
 4. W przypadku towarów personalizowanych (tj. których Klienci sklepu internetowego są autorami) to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane i publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
 5. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 6. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie Klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.
 7. Proces realizacji zamówienia kończy się wysyłką zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt pozbawiony jakichkolwiek wad.
 9. Informacja odnośnie statusu zamówienia jest stale dostępna na koncie zalogowanego klienta w historii złożonych przez niego zamówień.
 10. Do każdego zamówienia jest wystawiana elektroniczna faktura VAT, którą każdy z Klientów ma możliwość pobrania w wersji elektronicznej z indywidualnego konta klienta, tworzonego podczas składania zamówienia. Istnieje także możliwość odbioru faktury bezpośrednio z siedziby firmy Słodkie Upominki, ul. Chełmżyńska 180H w Warszawie.
 11. Serwis jest przeznaczony do realizacji zamówień zawierających maksymalnie 15 szt. produktu.  W sytuacji chęci złożenia zamówienia na większą liczbę artykułów, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obsługi Klientów.

 

IV. Anulowanie zamówienia

 1. Sklep chocorepublica.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 • zamówienie nie zostało opłacone,
 • wpłacona kwota jest niższa niż wartość zamówienia,
 • zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez chocorepublica.pl za wymagające potwierdzenia
 • zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych
 • brak dostępności produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia w wyznaczonym przez Klienta okresie.
 1. W przypadku zamówień opłaconych, sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od momentu poinformowani Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia.
 2. Klient również może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić przed momentem rozpoczęcia przez chocorepublica.pl realizacji zamówienia. W sytuacji anulowania zamówienia klient otrzymuje informację od chocorepublica.pl o anulowaniu lub braku możliwości wycofania zamowienia z powodu rozpoczęcia procesu realizacji.
 3. W przypadku wstrzymania realizacji zamówienia, chocorepublica.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta, zaś Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
 4. W sytuacji, gdy proces produkcyjny został już rozpoczęty, Klientowi nie przysługuje  zwrot wpłaconej kwoty i nie ma możliwości anulowania zamówienia.

 

V. Sposoby płatności

 1. Każde zamówienie jest związane z obowiązkiem zapłaty.
 2. Nie realizujemy zamówień za pobraniem, obowiązuje przedpłata.
 3. Podczas składania zamówienia, klient ma prawo wykorzystać otrzymane kupony rabatowe, które nie łączą się z innymi promocjami w sklepie, chyba że postanowienia danej promocji mówią inaczej. Użyty kupon pomniejsza koszt zmówienia wskazaną wartość.
 4. Klient chocorepublica.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia.
 5. Płatności można dokonać kartą płatniczą, przelewem bankowym oraz przelewem on-line w trakcie akceptacji zamówienia. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
 6. Płatności przekazane bez danych umożliwiających identyfikację transakcji mogą być nie przekazane przez Serwis PayU do sklepu chocorepublica.pl. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy Klienta (w szczególności użyciu przez kupującego niepoprawnego numeru transakcji).

VI. Dostawa

 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS działającej na zlecenie chocorepublica.pl
 2. Szczegółowe warunki, godziny i sposób dostawy jest określony w regulaminie firmy kurierskiej UPS na stornie http://www.ups.com.
 3. Wysyłka zrealizowanych i skompletowanych zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy chocorepublica.pl
 4. Zgodnie z polityką firmy kurierskiej, dostawca zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta.
 5. Kurier wykonuje próbę doręczenia do odbiorcy w wyznaczonym dla danej usługi czasie (szczegóły na stronie www.ups.com w polu monitoring). Jeśli nie zastanie odbiorcy pozostawia awizo.
 6. Kurierzy mogą skorzystać z pozostawienia kwalifikującej się paczki w punkcie UPS Access Point, w przypadku gdy nie zastali prywatnego odbiorcy pod adresem doręczenia.
  Poniższe warunki nie kwalifikują paczki do pozostawienia w Access Point:
  o Przesyłki za pobraniem
  o Wysoka wartość (maksymalna zadeklarowana wartość za paczkę to $999)
  o Wymagany podpis osoby dorosłej
  o Waga ponad 20 kg/ 44 lbs
  o Duże paczki (o długości powyżej 80 cm lub o wymiarze całkowitym powyżej 330 cm)
  o Towary niebezpieczne
  o Ograniczenia nadawcy
  o Inne paczki, z wyboru kuriera np. przesyłka wielopaczkowa
 7. Jeżeli paczka kwalifikuje się na pozostawienie w Access Point, kurier pozostawi InfoNotice (awizo) wskazujące, że paczka będzie tam pozostawiona. Na InfoNotice są informacje, od kiedy paczka będzie dostępna w Access Point oraz instrukcje aby sprawdzić lokalizacje do odbioru paczki.
 8. Jeżeli paczka nie została odebrana w ciągu 10 dni kalendarzowych, zostanie przekazana do oddziału UPS, a potem zwrócona do nadawcy.
 9. Dla paczek pozostawionych w punkcie Access Point klient ma możliwość złożenia dyspozycji jej ponownego doręczenia na adres odbiorcy.
 10. Dla przesyłek niekwalifikujących się do ich pozostawienia w punkcie Access Point kurier automatycznie wykonuje 3 próby doręczenia. Jeśli nie możemy dostarczyć przesyłki w trzech kolejnych dniach roboczych, paczki są przechowywane do wyjaśnienia (dodatkowe pięć dni roboczych), a następnie kierowane niezwłoczny zwrot do nadawcy.
 11. Firma chocorepublica.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Chocorepublica.pl może na prośbę Klienta ponownie spróbować wysłać przesyłkę. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty wysyłkowej, w identycznej wysokości co przy pierwszej wysyłce tego zamówienia.
 12. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu
 13. W przypadku nieprawidłowego adresu dostawy lub odmowy przyjęcia paczki w terminie, zostaje ona zniszczona w przeciągu 10 dni od momentu powrotu do siedziby firmy Słodkie Upominki.
 14. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jest stały i wynosi 16,99 zł. Chocorepublica.pl może wprowadzać ograniczenia ilościowe w zakupie niektórych towarów.
 15. Sklep dodatkowo przewiduje opcję darmowej dostawy przy jednorazowym zamówieniu powyżej 120zł brutto.
 16. Klient ma możliwość odebrania zamówienia w siedzibie firmy w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania informacji o kompletności złożonego zamówienia. Odbiór osobisty nie jest obarczony dodatkowymi kosztami.

 

VII. Gwarancja jakości i świeżości 

 1. Wszystkie oferowane na stornie chocorepublica.pl produkty spożywcze są dopuszczone do obrotu i nie zawierają szkodliwych dla zdrowia i zabronionych substancji.
 2. Wszystkie produkty przechodzą szczegółowe kontrole przed opuszczeniem siedziby firmy Słodkie Upominki.
 3. Każdy z produktów opatrzony jest datą ważności oraz składem surowcowym.
 4. W związku, iż sprzedawane produkty są artykułami spożywczymi, należy przechowywać je w sposób wskazany na opakowaniu, aby ograniczyć negatywny wpływ warunków atmosferycznych.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. Momentem rozpoczynającym bieg terminu na odstąpienie od umowy przez konsumenta będzie moment otrzymania towaru przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór Oświadczenia).
 4. Oświadczenie może być złożone:
 • w formie pisemnie, na adres siedziby firmy Słodkie Upominki, ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa,
 • mailowo w formie skanu na adres email: kontakt@chocorepublica.pl,
 1. W przypadku złożenia zeskanowanego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Chocorepublica.pl zastrzega, iż zgodnie z obowiązującym prawem, w sytuacji, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, to sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić na swój koszt rzecz sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy i wysłał oświadczenie, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. W sytuacji, gdy Klienta wysłał oświadczenie odstąpienia od umowy wraz z towarem, termin zwrotu należności jest możliwie jak najkrótszy, maksymalnie 14 dni od dnia dostarczenia artykułu.
 5. Zgodnie z obowiązującą ustawą, Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zgodnie Ustawą klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; czyli produkty personalizowane, np. bombonierki ze zdjęciem lub indywidualną dedykacją Klienta,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

IX. Reklamacje

 1. Klient chocorepublica.pl ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji stwierdzenia wady fizycznej polegającej na niezgodności sprzedanego produktu z Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży w szczególności gdy:
 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;
 • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Klient, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta ma  3 dni od daty otwarcia opakowania w przypadku towarów pakowanych oraz od daty nabycia w przypadku żywności sprzedawanej luzem, na złożenie reklamacji dot. niezgodnych z umową towarów żywnościowych.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane w formie pisemnej wraz z dokumentacją zdjęciową na adres siedziby firmy: Słodkie Upominki, ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa z dopiskiem Chocorepublica lub drogą mailową na adres kontakt@chocorepublica.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia niezgodności/wady,
  • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
  • dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru zostają rozpatrzone w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia. O wyniku jej rozpatrzenia i dalszych krokach, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 6. Zgodnie z prawem, sprzedawca zastrzega termin swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku produktów z określonym terminem przydatności do terminu przydatności zakupionego produktu.
 7. Konsument może zażądać obniżenia ceny, wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą lub wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy produkt był już wymieniany, naprawiany lub sprzedawca nie uczynił zadość wymianą rzeczy na wolną od wad lub usunięciem wady.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada będzie nieistotna.
 10. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 11. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagać będzie nadmiernych kosztów.
 12. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient proszony jest o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na wskazany adres siedziby firmy Słodkie Upominki, przy ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 w Warszawie.
 13. „Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

X. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych osobowych jest firma Słodkie Upominki Ryszard Garmada, ul. Chełmżyńska 180H, 04-484 Warszawa. 
 2. Dane są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Słodkie Upominki Ryszard Garmada, ul. Chełmżyńska 180H, 04-484 Warszawa. 
 4. Podając w serwisie dane osobowe Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją złożonego przez siebie zamówienia.
 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursach organizowanych przez Administratora
 6. chocorepublica.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę chocorepublica.pl

 

XI. Polityka Cookies

 1. Definicje
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Słodkie Upominki z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 180H, 04-464 w Warszawie.
 • Administrator – firma Słodkie Upominki, ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa, REGON: 016013970, NIP: 5211567686 który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do ninformacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies – oznacza dane informatyczne,w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie chocorepublica.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego z godnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: Cookies sesyjne (są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika) i Cookies trwałe (są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z rządzenia Użytkownika).
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Dodatkowo rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator Cookiem zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland zsiedzibą w Irlandii).
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Incz siedzibą w USA).
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (admi nistrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu

 

XII. Wymagania techniczne

 1. W celu optymalnego wyświetlania naszej strony internetowej oraz dostępu do wszystkich jej funkcjonalności na Państwa komputerze prosimy o wzięcie po uwagę poniższych uwarunkowań technicznych:
 • Przeglądarka. Rekomendowane jest stosowanie przeglądarek: Internet Explorer 8.x (lub wyższa wersja), Mozilla Firefox 10.x (lub wyższa wersja), Google Chrome 18.0.x (lub wyższa). Stosując starsze wersje programów niektóre z funkcjonalności naszej strony mogą być ograniczone lub zupełnie niedostępne.
 • Flash® Player. Strona może zawierać animacje, które są utworzone w oparciu o Flash®. Do korzystania z animacji wymagany jest Flash® Player 10 (lub wyższa wersja), który można pobrać na stronie adobe.com.
 • Adobe® Reader. Strona może zawierać dokumenty PDF. Do ich podglądu wymagany jest Adobe® Reader, który można pobrać na stronie adobe.com.
 • Niektóre z funkcji na naszych stronach wymagają wtyczki JavaScript. W związku z powyższym rekomendujemy aktywację JavaScript w Państwa przeglądarce.